Παπαντωνίου, Ζαχαρίας Λ.

Το άλογο. Ο κ. τμηματάρχης έρχεται. Η γυναίκα του Μάλη: Διηγήματα. [Βιβλίο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τσούμας, Κώστας, 1956. - 32 σ. - Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη για τους Νέους; 12 .

Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha