Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος

Βιολογικά ήθη και έθιμα Σωζοπόλεως / Κ. Παπαϊωαννίδης - Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 - 17 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1944) 267-283.


ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΣΩΖΟΠΟΛΗ (Ανατολικής Ρωμυλίας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha