Ζηκόπουλος, Ι. Μ.

Θεοχάρης Θεοχαρίδης : ο "Θεοχάρ-Κάλφας" της Κωνσταντινουπόλεως / Ι.Μ. Ζηκοπούλου - Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1981 - 4 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.3(1981) 76-79


ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha