Ζερβός, Σκεύος Γ.

Δάκρυα ενός εξ Ελλάδος πρόσφυγος: Μετά πολλών εικόνων εν τω κειμένω. [Βιβλίο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1941. - 113 σ.

aΥπάρχει η σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha