Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας

Η κυριαρχική εξουσία εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία και τη Αλεξανδρινή ιδία: Εναίσιμος διατριβή επί διδακτορία δεκτή υπό της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. [Βιβλίο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1950. - 191 σ.

Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη 2η έκδ. Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 8


ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha