Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική

Ένας γαιοκτήμονας από τη Χαλκιδική στα τέλη του 14ου αιώνα / Β. Νεράντζη - Βαρμάζη - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984. - 18 σ.

Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Ε' Πανελλήνιο Ιστορικό συνέδριο: Πρακτικά", σ. 23-40


ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha