Δημάση, Μαρία

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας / Μαρία Δημάση, Αχμέτι Νιζάμ; Προλογικό σημείωμα Π. Γ. Κριμπάς; Ιστορικά στοιχεία Ι. Μ. Μπακιρτζής - Αθήνα: Εφ. "Τα Νέα", 2018 - 319 σ. ; 21x14 εκ.

Στη σελίδα τίτλου του ενός αντιτύπο. Υπάρχει σφραγίδα της "Εφορίας των εν Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτικών Καταστημάτων". Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα

9789606390296


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha