Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π.

Ο γύρος της οικίας: Διασκευή από το γερμανικόν / Αριστοτέλης Κουρτίδης - Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1903. - 160 σ. - Παιδική Βιβλιοθήκη .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧΩΝ 20ου
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha