Φιλιππίδης, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η επανάστασις και καταστροφή της Ναούσης: Ιστορική πραγματεία. Αναγνωσθείσα εν τω Φιλολογικώ Σύλλογω «Παρνασσώ» τη 27 Απριλίου 1879. [Βιβλίο] - Αθήνα: Βαρβαρρήγου Αφοί, 1881. - 95 σ. - Ο Ιερός του 1821 Ελληνικός Αγών .

Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. και ΑΛΞ-342. Το 3ο αντίτ. σε φωτοτυπική ανατύπωση. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, 1973 Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας

Περιέχει ευρετήρια σ. 87-95


ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΝΑΟΥΣΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha