Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος

Συλλογή αρχαίων επιγραφών ανευρεθεισών εν Φιλιππουπόλει και περί αυτήν / Μύρτιλος Αποστολίδης - Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 - 40 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 137-176.


ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
ΡΩΜΥΛΙΑ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha