Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος

Ο φυσικός λιμήν της Απολλωνιάς - Σωζοπόλεως πάλαι και νυν 570 π.Χ. -1930 μ.Χ. / Κ. Παπαϊωαννίδης - Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 - 11 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 284-294.


ΛΙΜΑΝΙΑ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
ΣΩΖΟΠΟΛΗ (Ανατολικής Ρωμυλίας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha