Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος

Τα ελληνικά εν Φιλιππουπόλει σχολεία επί τουρκοκρατίας και του βουλγαρικού καθεστώτος μέχρι της καταλύσεως της Ελλ. Κοινότητος / Κ. Μύρτιλος Αποστολίδης - Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 - 28 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 94-121


ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha