Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος

Περί της Φιλιππουπόλεως και των αρχαιότερων αυτής ονομάτων Ευμολπίας και Κενδρισός / Κ. Μυρτίλου Αποστολίδου - Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 - 14 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 336-349.


ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha