Άμαντος, Κ. Ι.

Πανσέληνος / Κ. Άμαντος - Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938. - 1 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 68


ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha