Γκίνης, Δημήτριος Σ.

Η εις "φράσιν κοινήν" παράφρασις του Νομοκάνονος του Μαλαξού / Δημ. Γκίνης - Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935. - 19 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 8/1 (1935) 29-47.


ΜΑΛΑΞΟΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΡΓΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha