Δρόσος, Κυριάκος Α.

Το γενεαλογικό δέντρο της Δρόβιανης / Κυριάκος Α. Δρόσος - Χ.τ.: χ.ε., 2014. - 267 σ.; 21x14 εκ.


ΔΡΟΒΙΑΝΗ (Β. Ηπείρου)
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha