Γκίνης, Δημήτριος Σ.

Επί του Νομοκάνονος του Μαλαξού / Δ. Γκίνης - Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934. - 5 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/1 (1934) 99-103.


ΜΑΛΑΞΟΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ
16ος ΑΙΩΝΑΣ
ΛΟΓΙΟΙ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha