Ζακυθηνός, Διονύσιος Α.

Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της τουρκοκρατίας (1593-1798): Εκδιδόμενα εκ παρισιακών κωδίκων. Μέρος όγδοον/ Διον. Α. Ζακυθηνός - Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1933. - 37 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 6/1 (1933) 121-144.


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha