Άμαντος, Κ. Ι.

Τρεις άγνωστοι κώδικες του Χρονογράφου / Κ. Άμαντος - Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928. - 16 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 45-70.


ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
ΧΙΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha