Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία

Ροζίνα Άσσερ Πάδρο : 548 ημέρες με άλλο όνομα : Θεσσαλονίκη 1943 (μνήμες πολέμου) / Μαρία Νεγρεπόντη-Δεληβάνη - Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 - 5 σ. : εικ.

Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.4(2001) σ.47-51


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΒΡΑΙΟΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha