Φαραζούλης, Διονύσιος, Αρχιμανδρίτης

Ομιλίαι περί ηθικής και σωφροσύνης. [Βιβλίο] - Αθήνα: Ζωή: Φιλολογική Επιθεώρησις, 1927. - 149 σ.

Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΟΜΙΛΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha