Καιροφύλας, Κώστας

Η αυστριακή κατασκοπεία κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν / Κ. Καιροφύλας - Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931. - 20 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 153-172.


ΕΛΛΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha