Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ.

Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης το Αγίου Μάρκου εν Βενετία / Σπυρίδων Θεοτόκης - Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932. - 22 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 17-38.


ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΜΑΡΚΙΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha