Σιαμάκης, Κωνσταντίνος

Ιερώνυμου. De viris illustribus. Πηγές και πρότυπα. Κείμενο-μετάφραση-σχόλια=Hieronymi De viris illustribus. Fontes atque specimina. Textus-translatio-annotationes [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1992. - 310 σ. - Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες; 23 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 277-300 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 301-310


ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha