Κόντης, Βασίλειος

Οι εθνικές διεκδικήσεις / Βασίλειος Κόντης - Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2006. - 20 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 10
(2006) 181-200.


ΕΛΛΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha