Τσόντος, Ιωάννης Ν.

Η Αβησσυνία άλλοτε και τώρα. Τόμ. Α΄ [Βιβλίο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1937. - 223 σ.: εικ.

Στη σ.1 χφ. «Δωρεά Γ. Χανδρή 20.11.39» Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha