Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης. Λογοδοσία: Α΄ Γενικός απολογισμός εξόδων και εσόδων έτους...Β΄ Γενικός ισολογισμός...Γ΄ Πίναξ μελών.[τών ετών]: 1932, 1933-1934, 1934-1935, - Διαχείρισις έτους..: 1935-1936, 1936-1937. -Συνοπτική Λογοδοσία επί τη ετησία Γενική Συνελεύση των μελών: Α΄ Γενικός απολογισμός εξόδων και εσόδων μετ' αναλυτικών πινάκων. Β΄ Γενικός ισολογισμός... Γ΄. Πίναξ μελών και συνδρομητών [τών ετών]: 1938, 1939, 1940. -Λογοδοσία διαχειρίσεως έτους 1940-1941. - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Θ. και Ιωνάς, Κ. Κασιμάτης, 1939. - 9 τχ.

Διάσπαρτες σφργ.:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» και της «Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής». Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha