Παμπούκης, Χ.

Συνέχεια λόγων (από της 8 Ιουνίου 1853 μέχρι της 22 Μαΐου 1861), μετά προλεγομένων. [Βιβλίο] - Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1863. - 169+γ΄+γ σ.

Δεμένο μαζί με το «Σχεδίασμα» του Ματθαίου Κ. Παρανίκα (Νο 7840). τις σ. α΄-γ΄ του τέλους«Κατάλογος Συνδρομητών». τη σ. τίτλου σφραγίς «Λ.Χατζηλουκάς...Αθήναι». Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΕΛΛΑΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha