Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α.

Θεσσαλονίκη, 1912-1940 / Ευάγγελος Α. Χεκίμογλου - Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997. - 12 σ.

Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.150-161.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha