Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α.

Το Μακεδονικό Ζήτημα και η ιστοριογραφική ανάλυση / Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος - Θεσσαλονίκη : Σταμούλης, 2006 - 255 σ.; 24x17 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ.245-251)

9606713024


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha