Βουτσικάκης, Θεόδωρος

Πρώτη φεγγοβολή: Ποιήματα. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Βελεστινιάδης, Αντ., 1939. - 63 σ.: εικ.

Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
ΠΟΙΗΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha