Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ.

Δημώδης εν Ροδόπη ποίησις / Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης (Αδριανουπολίτης) - Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897. - 10 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 92-101.


ΘΡΑΚΗ
ΡΟΔΟΠΗ (Όρος)
ΛΑΪΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha