Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης

Μάδυτος: Η πόλις της Θρακικής Χερσονήσου κατά τους βυζαντινούς χρόνους / Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος Καθηγητής εν της Ιεροσολύμοις Θεολογικής Σχολής του Σταυρού (Μαδύτιος) - Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897. - 9 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 35-42.


ΜΑΔΥΤΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha