Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α.

Συμπλήρωμα της Δυμοντείου συλλογής των θρακικών αρχαιοτήτων και επιγραφών / Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς - Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897. - 11 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 5-15.


ΘΡΑΚΗ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha