Πάππας, Βασίλειος Ν.

Οι Φιλέλληνες στον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους : Πανηγυρικός λόγος στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στις 20.11.2017 για την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα / Βασίλειος Ν. Πάππας - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2017 - 32 σ. : εικ.; 24x17 εκ. - Εθνική Βιβλιοθήκη; 61 .

9789609458221


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha