Βενιζέλος, Ελευθέριος

Ελευθ. Κ. Βενιζέλου. Το πρόγραμμα της εξωτερικής αυτού πολιτικής: Αγορεύσεις κατά τας συνεδριάσεις της Βουλής της 22ας και 26ης Σεπτεμβρίου 1915 / Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος - Αθήνα: χ.ε., 1915. - 120 σ.; 21x15 εκ. - Παράρτημα εφημερίδος "Πατρίς" .


ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΛΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha