Αμοιρίδου, Ευαγγελία

Νεκτάριος Τέρπου και το έργο του "Βιβλιάριον καλούμενον Πίστις" / Ευαγγελία Αμοιρίδου - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994. - 24 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 249-270.


ΤΕΡΠΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΡΓΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha