Κούκκου, Ελένη

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Ενωμένη Ευρώπη / Ελένη Κούκκου - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994. - 28 σ.

Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 319-334.


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha