Πελαγίδης, Ευστάθιος

Η συμβολή της πολιτείας στην αποκατάσταση των προσφύγων 1922-1930 / Ευστάθιος Πελαγίδης - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994. - 12 σ.

Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο : 28-30 Μαΐου 1993. Πρακτικά", σ. 577-588.


ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha