Ξανθάκης, Άλκης

Η φωτογραφία στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο πόλεμος του ανώνυμου φωτογράφου / Άλκης Ξανθάκης - Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993. - 8 σ.

Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 397-404.


ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha