Μερτζιμέκης, Νικόλαος Α.

Αγιορειτικά μετόχια τη Σιθωνία Χαλκιδικής: Εισαγωγικά για μια τυπολογική και τοπογραφική προσέγγιση των οικοδομικών συγκροτημάτων του 19ου αι. / Νικόλαος Α. Μερτζιμέκης - Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2016. - 21 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στο: "Θ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο. Πρακτικά συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 21-23 Νοεμβρίου 2014", σ. 409-429.


ΣΙΘΩΝΙΑ (Χερσόνησος)
ΜΕΤΟΧΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha