Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1910 - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καταστήματα ο "Άγιος Μιχαήλ" Σ. και Γ. Βαλλινάκη, 1911. - 106 σ. ; 24x17 εκ.

Δεμένο μαζί με άλλα. Στη ράχη του βιβλίου αναγράφεται "Λογοδοσίαι 1909-12".


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha