Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Μια διαθήκη και μια δίκη βυζαντινή: Ανέκδοτα Βατοπεδινά έγγραφα του ΙΔ΄ αιώνος περί της Μονής Προδρόμου Βεροίας / Γεώργιος Ι. Θεοχαρίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962. - 96 σ.; 24x17 εκ. χάρτ. - Παραρτήματα Μακεδονικών; 2 .

Περιέχει ευρετήρια (σ.87-92).


ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha