Μανιάτης, Ιωάννης

Οι ψηφιδωτές εικόνες της Ι. Μ. Ξενοφώντος Αγίου Όρους: τεχνολογική εξέταση των φηφίδων / Γιάννης Μανιάτης, Αικατερίνη Μαλέα - Ηράκλειο Κρήτης : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002 - 12 σ. :

Δημοσιευμένο στο: "Βυζαντινές εικόνες : τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. Διεθνές συμπόσιο Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 20-21 Φεβρουαρίου 1998", σ. 139-150.

Περιέχει περίληψη στα αγγλικά.


ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΨΗΦΙΔΩΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha