Καραγιαννόπουλος, Γιάννης

Byzantine Macedonia: From 1204 to the capture of Thessalonike by the Turks. Institutions, society, economy / J. Karayannopulos - Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983. - 14 σ.

Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 318-331


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha