Γκοσιόπουλος, Τάκης Π.

Συγκινήσεις στο πεντάγραμμο : Μελωποιημένα κατά καιρούς ποιήματα / Τάκης Π. Γκοσιόπουλος, - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977. - 48 σ. ; 24x17 εκ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha