Πολυζωίδης, Αναστάσιος

Τα γεωγραφικά κατό το ενεστώς και παρελθόν. Συγκριτικώς, ωσεπιτοπολύ, και εν συναφεία μετά της ιστορίας των εθνών. Συνταχθέντα προς χρήσιν της μαθητευομένης Ελληνικής νεολαίας και παντός φιλομαθούς υπό... [Βιβλίο] - Αθήνα: Αυγή., 1859. - 2 τ.

Μαζί δεμένοι. Τόμος πρώτος, Περιέχων τας γενικάς αρχάς της γεωγραφίας, τα Ασιατικά και Αφρικανικά, σ.ιη'+476. Τόμος δεύτερος, Περιέχων τα Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά και Αυστριακά, σ. (2)+750. Γκίνης-Μέξας 8055. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha