Κτενάς, Χριστόφορος

Τα εν Αγίω Όρει ιερά καθιδρύματα και ο διέπων αυτά οργανισμός. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Μιχαηλίδης και Κομνηνός, 1925. - 48 σ.


ΑΘΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha