Σαββαΐδης, Παρασκευάς

Bescinar-Μπες Τσινάρ ή Κήπος των Πριγκίπων / Παρασκευάς Σαββαΐδης - Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2013 - 21 σ.

Άρθρο από το περιοδικό "Θεσσαλονίκη" (2013), σ.193-214


ΜΠΕΧ ΤΣΙΝΑΡ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha