Βέικος, Θεόφιλος

Τρεις αντινομίες στον Πλατωνικό Τϊμαιο / Θεόφιλος Βέικος - Θεσσαλονίκη: Ροτόντα, 1971. - 3 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ροτόντα: Φιλοσοφία, τέχνη, επιστήμη, κοινωνικά θέματα", Έτος Β', τχ.3 (1971) 235-239.


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΑΤΩΝ--427-348 π.Χ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha